Elisa Johanne Fonseca Poulsen
 
Jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har arbejdet socialt fagligt som støtte og kontakt for mennesker der af forskellige årsager havde det svært i livet, det kunne være pga. en række psykosociale vanskeligheder som angst, social fobi, depression, tomhedsfølelse, stress, udbrændthed og tidlig forladthedsfølelse, ofte som følge af traumatiske oplevelser, langvarige psykiske belastninger og/eller misbrug, overgreb, incest og omsorgssvigt. 
 
I dag er jeg, ved siden af min private praksis, ansat ved Ungespecialet i Aalborg Kommune, Nibe Døgncenter, som er et opholdssted for unge mellem 12 og 18 år.
 
 
Jeg en fortløbende og flerårig diplom givende uddannelse i Integreret Psykoterapi, Kybernetisk Psykologi og meditation, med egenterapi, træning, teori og supervision v. Lene og Ole Vedfelt, Vedfelt Instituttet , Godkendt af Dansk Psykologforening og Dansk Psykoterapeut Forening.
 
 
 
 
 
At have en psykoterapeutisk udannelse betyder at jeg som terapeut, til forskel fra en almindelig psykolog, selv har modtaget mange timers egenterapi under uddannelsen og dermed har en høj grad af selvindsigt, der gør at mit eventuelle personlige stof ikke kommer til at farve eller forstyrre min relation og mit arbejde med klienter.
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er født i 1974 i Hjørring og gift med Olav og har tre børn på 21, 19 og 18 år, og bor på landet imellem Tversted og Uggerby.
 
 
Følgende er en lille oversigt over den efteruddannelse, egenterapi og supervision jeg fortsat følger, som vedligehold og udvikling af mig selv og min praksis.
 
 
2017 : Sindets Alkymi - selvudvikling, ubevidst intelligens og nærvær i din hverdag.
1-årigt avanceret fortsætterhold i Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi og meditation v. Lene og Ole Vedfelt,
Vedfelt Instituttet.
 
 
2016 : Bevidsthedstilstande og niveauer i selvudvikling og psykoterapi.
 1-årigt avanceret fortsætterhold i Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi og meditation. v. Lene og Ole Vedfelt,
Vedfelt Instituttet.
 
 
2015 : Neuropædagogik og neuropsykologi. UCN, Aalborg
 
 
 2015 : Personlig udvikling og personligheden som redskab i relationer og terapi.
1-årigt avanceret fortsætterhold i Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi og meditation. v. Lene og Ole Vedfelt,
Vedfelt Instituttet.
 
 
2014 : Kærlighed, kreativitet og ubevidst intelligens.
1-årigt avanceret fortsætterhold.
Fortløbende diplomuddannelse i Integreret Psykoterapi, Kybernetisk psykologi og meditation. v. Lene og Ole Vedfelt, Vedfelt Instituttet.
 
 
2013 : Relationer på alle niveauer - i mesterlære som menneske.
1-årigt fortsætterhold.
Fortløbende diplomuddannelse i Integreret Psykoterapi, Kybernetisk psykologi og meditation. v. Lene og Ole Vedfelt, Vedfelt Instituttet.
 
 
2012 : Integreret Psykoterapi med drømme.
1-årigt Grundkursus i Integreret Psykoterapi med drømme.
Fortløbende diplomuddannelse i Integreret Psykoterapi, Kybernetisk psykologi og meditation. v. Lene og Ole Vedfelt, Vedfelt Instituttet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mine tanker og erfaringer. 
  
" Det ligger mig meget på hjertet at terapien foregår på en meget tryg, omsorgsfuld og afstemt måde, i en gensidig tillidsfuld relation."
 
" Jeg tror fuldt og fast på at der altid findes en vej og jeg giver aldrig op."
 
" Ingen behøver at lære at leve med stress, angst, smerter, depression, sorg, manglende selvværd eller tomhedsfølelse."
 
" Alle kan opnå en forvandling til nye kreative livsstadier."
 
" Jeg tror på dig og kan rumme det du kommer med" 
 
" Det skal være muligt for alle at få støtte og hjælp"
 
 
Elisa Johanne Fonseca Poulsen | CVR: 36234873 | Tverstedvej 35, 9800 Hjørring - Danmark | Tlf.: 61334685 | altidenvej@gmail.com