Ny bog om Kybernetisk Psykologi har fået en meget positiv anmeldese af  Dansk Psykolog Forening.
 
 
 
 
 
 
 

Om Psykoterapien

Jeg arbejder ud fra en overordnet teori og metode der kaldes Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi(som er beskrevet ydeligere til højre på denne side).
Det vil sige at jeg tror på selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden, og på de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.
Jeg ser og tror på ressourcer frem for at finde fejl og mangler.
 
Terapien kan blant andet omfatte:
Samtaler
Arbejde med dine drømme
Meditation
Mindfulness
Energiarbejde
Kreativ terapi - tegning - psykodrama
Kropsterapi og kropsbevidsthed
Massage og healing
 
For mig er det meget vigtigt at din oplevelse af at gå i terapi hos mig er at du giver dig selv noget rart og godt som højner din livskvalitet, derfor ligge det mig meget på sinde at terapien foregår på dine præmisser, at du mærker at jeg er her for dig og at den tid du er i terapi er din tid, hvor du kan føle dig helt tryg, give slip på alt hvad der hedder skal og bør, og bare være den du er med det som fylder i dig.
 
Som terapeut er jeg underlagt etiske regler og rammer, jeg har tavshedspligt og har forpligtet mig til at modtage løbende supervision. Dette er din garanti som klient for et højt etisk og fagligt niveau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kybernetisk psykologi er læren om de selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden, og om de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker. Den beskriver personligheden som et hensigtsmæssigt hyperkomplekst netværk af muligheder, der kan udvikles til individets og menneskehedens bedste.
 
I den kybernetiske psykologi opfattes personligheden som et lagdelt informationssystem med mange niveauer. Konflikter løses bedst på højere og mere komplekse nivaeuer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade og den kybernetiske psykologi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer. Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer, snarere end i at reperer fejl og mangler.
 
Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens tradiotionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur.
 
Den kybernetiske psykologi kombinerer viden fra de vigtigste psykoterapeutiske og psykologiske skoler samt fra østlig filosofi. Den er videnskabeligt baseret og udspringer af praktisk erfaring med mange forskellige former for psykoterapi og meditation, som er integreret i en samlet metode. Det særlige ved metoden er, at den lægger hovedvægt på at støtte den enkeltes selvorganisering, og at den mener, at visdom og personlig udvikling opnås gennem læring i praksis og ikke ensidigt gennem intellektuel viden.
 
Den kybernetiske psykoterapis metode er udviklet af Ole Vedfelt og ovenstående er hentet fra dennes hjemmeside. www.vedfelt.dk
 
Elisa Johanne Fonseca Poulsen | CVR: 36234873 | Tverstedvej 35, 9800 Hjørring - Danmark | Tlf.: 61334685 | altidenvej@gmail.com